بــلاگ میــرزا

چند خط، برای لحظه ای آرامش

حالم خوش نیست

امیدم را شاید

سر به نیست کرده کسی ..


* از دل بر آمد! و بالاخره بعد یکسال برگشتم..

این روزها با دعاهای خوبتون حال ما رو هم خوب کنین، لطفا!

خدایا، دل های دربند و گرفتار بندگانت را آزادی بخش!

الهی آمین ..